Герпетофауна Волжского бассейна : Герпетофауна Волжского бассейна | Page 2
logo_.png

Материалы

Видео от Игоря Бышнёва

Автор: Максим Рыжов on 21.07.2015 19:55.

Редко я что-то рекламирую, если только по личной просьбе авторов. Но тут совершенно другой случай. К сожалению, я не знаю Игоря лично, на его ролики наткнулся случайно в Youtube и они мне просто напросто понравились. Предлагаю ознакомиться с некоторыми видеороликами Игоря Бышнёва. Гораздо больше, и не только по герпетофауне, находится у него на канале

 

 

Дополнительный сборник V съезда

Автор: Максим Рыжов on 13.07.2015 11:21.

Дорогие коллеги!

В процессе подготовки сборника материалов V съезда произошел ряд казусов, связанных с потерей при верстке части авторского материала. После данного мной обещания об доиздании материалов я несколько раз инициировал работу по доопубликованию материалов, но к сожалению по разным на то причинам по прошествии почти трех лет их пока не удалось опубликовать.  Тем не менее, до начала очередного (VI-го) съезда мне хотелось бы наверстать упущенное и все-таки опубликовать не вошедшие в основной сборник материалы. В связи с чем, хочу Вас попросить о сборе информации о том, чьи материалы не вошли в основной сборник.  Список материалов, которые мы имеем для дополниттельного опубликования имеет следующий перечень авторов (см. вложение). Все ниже перечисленные материалы в свое время прошли рецензирование.

Поэтому, в рамках Ваших связей с коллегами прошу опросить и при необходимости дополнить список для опубликования с приложением материалов. Безусловно, для того, чтобы успеть вовремя данную сверку желательно сделать оперативно. 

Надеюсь на Ваше понимание. Искренне Ваш Руслан Новицкий (Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.)

  - Список материалов -

Обновление в разделе "Библиотека"

Автор: Максим Рыжов on 24.03.2015 11:28.

Тритоны Lissotriton vulgaris и Triturus cristatus

Бурые лягушки Rana arvalis и Rana temporaria
Ящерица живородящая Zootoca vivipara
Эколого-фаунистический обзор
Паразитофауна амфибий и рептилий

 

Обновление в разделе "Библиотека"

Автор: Максим Рыжов on 10.07.2015 07:56.

Литература по пресмыкающимся

Разноцветная ящурка Eremias arguta

Наша группа "Вконтакте"

Автор: Максим Рыжов on 29.01.2015 06:52.

Информация для тех кто еще не в курсе, что у нашего сайта, есть группа "вконтакте", а также для тех кто еще раздумывает вступить в нее или нет. В группе размещается материал, который по тем или иным причинам не подходит под формат данного сайта. Это литература по герпетологии, фотографии земноводных и пресмыкающихся, новости герпетологии. Став участником группы, Вы получите возможность одним из первых узнавать эту информацию. Кроме того, Вы можете пообщаться с опытными герпетолагами и задать им интересующие Вас вопросы.

 
Обзор земноводных Польши от Henryk Szarski, 1939
Płazy są najmniej popularnymi zwierzętami spośród kręgowców. Ich chłodna i wilgotna skóra nie zachęca do zajęcia się nimi, a przecież są wśród nich gatunki tak piękne jak salamandra lub najpospolitsza żaba wodna. Dla przyrodników jednak płazy są przedmiotem godnym bacznej uwagi; obserwacja ich życia, urozmaiconego i pełnego bardzo interesujących zjawisk, może niejednokrotnie doprowadzić do nadzwyczaj ciekawych spostrzeżeń, tym bardziej, że jest ona bardzo łatwa. Zwierzęta te bowiem są pospolite i stosunkowo mało płochliwe; poza tym wszystkie plaży polskie można bez trudu hodować w niewoli, gdyż nie zajmują wiele miejsca i nie są wybredne co do rodzaju i ilości pokarmu.

Скачать / Download

     
   
Snakes of the World: A Catalogue of Living and Extinct Species
Van Wallach, Kenneth L. Williams, Jeff Boundy. CRC Press, 2014

Snakes of the World covers all living snakes and fossil snakes. It should have a broad appeal not only to conservationists and herpetologists but to naturalists, hobbyists, educators and libraries as it will be the standard reference on snakes. The text includes 1) 625 valid genera and 3800 valid species (including their synonyms), 2) dubious names (12 genera and 155 species), and 3) invalid names (19 genera and 151 species). The index lists every species in two ways (genus–species and species–genus) so any name can be easily found.

Скачать / Download

     
 Threatened Amphibians of the World  
Threatened Amphibians of the World
Simon N. Stuart, Michael Hoffmann, J.S. Chanson, N.A. Cox, R.J. Berridge, P. Ramani, B.E. Young
 
Lynx Edicions, 2008. 768 p.
 
Amphibians are  facing an extinction crisis, but getting to the facts has been difficult. Threatened Amphibians of the World is a visual journey through the first-ever comprehensive assessment of the conservation status of the world's 6,000 known species of frogs, toads, salamanders, and caecilians.  All ~1,900 species known to be threatened with extinction are covered, including a description of threats to each species and an evaluation of conservation measures in place or needed. Each entry includes a photograph or illustration of the species where available, a distribution map, and detailed information on range, population and habitat and ecology. Introductory chapters present a detailed analysis of the results, complemented by a series of short essays written by many of the world's leading herpetologists. Appendices include annoted lists of lower risk species and a country-by-country listing of threatened amphibians.
 
   
Żaba : podręcznik do ćwiczeń zootomicznych dla przyrodników i nauczycieli  
Żaba : podręcznik do ćwiczeń zootomicznych dla przyrodników i nauczycieli
Adolph Witold, 1927
 
Żaba, ze względu na swą dostępność i dogodność pre¬parowania, jest jednym z klasycznych objektów, służących do zapoznania się z budową kręgowca. Dzięki temu jest ona w powszechnem użyciu przy nauce przyrody zarówno w szkołach średnich, jak i w uniwersytetach. W języku polskim nie mamy jednak żadnej bardziej szczegółowej pracy w tej dziedzinie (poza rozdziałem o żabie w dziś wyczerpanej „Zootomji praktycznej" Józefa Nusbauma). Celem niniejszej książki przeto jest lukę tę zapełnić. Zakres jej został jednak świadomie ograniczony przeważnie do anatomicznej strony przedmiotu, przyczem autor starał się uwydatnić moment praktyczny przez poda¬nie możliwie wyczerpujących wskazówek do przygotowania poszczególnych preparatów, poprzestając na wzmiance tylko o tych z nich, które nastręczają poważniejsze trudności tech¬niczne. Pierwotny zamiar podania szczegółowych opisów ćwiczeń fizjologicznych, wykonywanych zazwyczaj na żabie, został zaniechany ze względu na istnienie specjalnego ,,Podręcznika do ćwiczeń fizjologicznych" d-ra Szabunie-wicza. Przy opisie poszczególnych organów uwzgfędniono jednak ich funkcje, aby w ramach zootomji nie stracić z oczu całokształtu organizmu i znaczenia dlań jego poszczególnych, części. Z podobnych względów zostały zamieszczone rozdziały: I, zawierający klucze systematyczne, i II, dotyczący biologji. By dać pojęcie o budowie mikroskopowej poszczególnych tkanek, dołączono te z preparatów histologicznych, które można przygotować bez użycia specjalnych metod utrwalania i barwienia, środkami będącemi do rozporządzenia w każdej szkole. Sposoby przygotowania stałych pre¬paratów z tychże objektów podane są w odnośnikach. Terminologja łacińska podana jest według G a u p a (Eckers u. Wiedersheim's „Anatomie des Fro-sches", bearbeitet von E. Gaup, Auflage 1896), nazwy polskie zachowano według „Zootomji" Nusbauma, jako podręcznika, będącego najczęściej w użyciu.
 

Большое спасибо Вячеславу Корзикову за предоставленный материал.

 

Случайное фото

  • Обыкновенный тритон Lissotriton vulgaris

Информация

Группа Вконтакте

руб.
счет 410011839312843
на развитие сайта
Герпетофауна Волжского бассейна